زبان‌ها

این سایت برای استفاده از اطلاعات ویکیمپیا بوجود آمده است. ویکیمپیا یک طرح مشارکت جمعی با محتویات باز است که داوطلبان از سراسر دنیا در آن مشارکت می کنند. این سایت شامل اطلاعات 25785112 مکان است و همچنان در حال افزایش است. توضیحات بیشتر در مورد ویکیمپیا و راهنمای شهر.

رشت

شهر رَشت مرکز استان گیلان در شمال ایران و مرکز شهرستان رشت است. این شهر همچنین بزرگترین شهر در بین سه استان حاشیه دریای خزر می باشد.

مقالۀ ویکی پدیا: http://fa.wikipedia.org/wiki/رشت

گفتمان جدید شهر

 • رستوران ايتاليايي بيژن, حق شناس (مهمان) نوشت :
  خاک بر سر آدمهایی که حتی یک بار در محفل فالگیران و رمالان از این آدمهای بیسواد کمک جست و خود و خانواده رو از خوشبختی بدبخت کرد میگن در خانواده سواد کافی نباشه و جایی که مواد مخدر در کار باشه آخرش هم پای این جور آدمها به فالگیرو رمال خواهد رسید سواد این نیست که آدم دیپلم داشته باشه فکر عقل تلاش کوشش در راه حق نه از راه مفت مثل این خانواده نبی مفت خور
 • رستوران ايتاليايي بيژن, جوجه تیغی (مهمان) نوشت :
  خلاصه یه آدم فهمیده با تجربه تو خانواده پیدا شد که گندوگو کاریهای شما رو به شما نشون بده که بابا این راه درستی نیست که شما با اطرافیان انجام میدید و فکر میکنید که خیلی زرنگید و فکر نکردید که انجام دادن این کارها رسوایی به بار میاره و شرمندگی
 • رستوران ايتاليايي بيژن, با فرهنگ (مهمان) نوشت :
  گیرم یکی بود در خانواده شما فاضل ، از فضل این بابا تو را چه حاصل که خودت رو بدبخت کردی ! تا آخر عمری نوکری این بابا رو داری به دوش میکشی
 • رستوران ايتاليايي بيژن, عدالتگر در راه حق (مهمان) نوشت :
  آبرو حیثیت پدر رو زیر سوال قرار دادن با داشتن چنین فرزندانی که هزاران گندوگو کاریهایی که نکردن و حیثیت چندین ساله پدر خودشان را بین فک و فلمیل و درب و همسایه از بین بردن خاک بر سر تک تک شماها آدمهای لجن و مفت خور که ریدید در اخر عمری تو کاسه حاجی حالا اخریش مونده که به بقیه بپیونده¡¡¡¡¡
 • رستوران ايتاليايي بيژن, پور نبی (مهمان) نوشت :
  خاک بر سر ادمهایی که نمیتوانند با صحبت کردن مشکلات زناشویی خودشون رو حل کنند و دست به دامن دامن این رمالان بی سواد رو میگیرن و با مراسمهای خرافاتی زندگی خودشون و خانواده رو نابود میکنند لعنت به ریشه این خانواده که باید با دیدن اینها درس عبرتی شود برای دیگران
نظرات بیشتر
.روی نقشهرشت

عکس های جدید شهر

عکس های بیشتر